Genetik devrimi: Mamutlar geri mi dönüyor?

Genetikle oynadılar: ABD’de sentetik biyoloji konusundaki uzmanlar, gelecekte canlılar tarihini değiştirebilecek bir buluşa imza attı.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan laboratuvar çalışmalarında, kolibasili (E.coli) bakterisinin genetik kodundaki 314 girdiden oluşan dizgi işlevsiz hâle getirildi. Bununla da yetinmeyen araştırmacılar, bu dizgiyi tamamen farklı şekilde yeniden dizayn edip, ona yeni bir işlev kazandırdı ve bakterideki proteinlere yeni bir kimyasal ünite kazandırdı. Bu tarz bir çalışmayla örneğin, bir filin genomundan yola çıkarak, binyıllar önce nesli tükenen mamutları yeniden üretmek mümkün olabilir. (Hürriyet)

Radikal