Gagalı kuş-benzeri dinazor parmakların evrimini gösteriyor

Bilim adamları Çin’de gagalı ve bitkiyle beslenen bir dinazor keşfetti. 18 Haziran tarihli Nature dergisinde yayımlanan makaleye göre bu buluş kuşların üç parmaklı ellerinin dinazor ellerinden nasıl evrimleştiğine dair önemli kanıtlar sunuyor.

Fosilin yakından incelenmesi üst ve alt çenesinin tamamen dişsiz olduğunu, dinazorun tam gelişmiş bir gagaya sahip olduğunu gösterdi.

Limusaurus

Yeni keşfedilen dinazorun sıradışı elleri theropod dinazorların soyundan gelen kuşlarda hangi parmakların kalmış olduğuna dair süre gelen tartışmaya ışık tutuyor. Theropod dinazorların elleri, evrim sürecinde dıştaki (sondaki) iki parmağın yitirildiği ve elin iç kısmındaki üç parmağın kaldığını düşündürürken, yaşayan kuşların embriyoları bir parmak içerden bir parmak dışardan eksildiğini gösteriyordu. Yeni keşfedilen Limusaurus inextricabilis’in ilk parmağı küçülürken ikinci parmağı büyümüş ve kuş embriyolarındakini doğrulayan bir parmak yapısı gösteriyor.

Science Daily