33 bin yıllık dostluk

Köpeklerin koyun, inek ve keçi gibi diğer hayvanlardan çok daha önce evcilleştirildiği ve 33 bin yıldır insanlara arkadaşlık ettiği ortaya çıktı.  Sibirya ve Belçika’da yapılan kazılarda her biri 33 bin yıl öncesine ait bir çift köpek kafatası bulundu.

Bulunan kafataslarının kurt gibi vahşi hayvanlara oranla daha kısa burunları ve daha geniş çeneleri olduğunu belirleyen bilimadamları, kafataslarının tam yaşını bulabilmek için karbon testi uyguladı.

Bilimadamları, kısa burun, geniş çene ve kalabalık diş yapısı gibi morfolojik özelliklere dayanarak bulunan kafataslarının insanlar tarafından evcilleştirilmiş köpeklere ait olduğuna hükmetti.

İlk insanların, et, süt ve yünleri için önce koyun, inek ve keçi gibi hayvanları evcilleştirdiği sanılıyordu.

Bilimadamları, vahşi doğaya karşı korunma ihtiyacı içindeki ilk insanın sanılanın aksine önce köpekle dostluk kurduğunu ileri sürdü.

Cumhuriyet