Paleolitik çağda sanat ve Karain mağarası

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yapılan araştırmalar ve ele geçen buluntular, yurdumuzda yüz binlerce yıldan beri insanların yaşadığını ortaya koymuştur.

İstanbul’da Yarımburgaz Ankara’da Dudumlu ve Çubuk suyu sekileri Antalya’da, Adıyaman’da Şehramuz tepesi Antalya’da Karain, Belbaşı, Öküzini, Gaziantep’te Dülük vs. Paleolitik yerleşme yerlerinden bazılarıdır.

Bunlardan Yarım bur gaz Mağarasında Paleolitik Çağ başlarından Bi*zans dönemine kadar gelen kültürlerin izleri tespit edilmiştir. İlk katman*lar içinde bulunan delici ve kesici âletler ile çok sayıda hayvan kemiklerinin geçmişi 300 000 yıldan daha eskilere gitmektedir.

Karain Mağarası. Antalya’nın 30 km. kuzeybatısında doğal mağaralardan biridir. Paleolitik dönemlerin başından Tunç çağlarına kadar sürekli yerleşme yeri olmuştur. Anadolu’da yaşayan ilk insanlara ait taş ve kemik âletlere ve bu ülkede gelişen sanatın en eski örneklerine burada rastlanmıştır.

Kullanılan iki yüzeyli taş baltalar taş ve kemikten yapılı takılar kemiklere oyulu şematik insan ve hayvan tasvirleri bitki kalıntıları bulunmuştur. Bunlar o dönem insanlarınınyaşama biçimini yansıttığı gibi Anadolu’nun bitki hayvan ve iklimi hakkında da açıklama yapılmasını sağlamaktadır.

Paleolitik dönemin insanları avcılık yaparak hazır bitki ve meyve toplayarak beslenmişlerdir. Sayıları oldukça az olan bu insanlar ne bulmuşlarsa onunla yetinmişlerbaşlangıçta tabiat üzerinde hiç bir değişiklik yapmamışlardır.

Zamanla; gerek beslenme gerekse barınma ve korunma sırasında kullanmak için âletler yapmışlardır. İlk âletler tahta kemik ve taş parçalarıdır. Bunlar parçalamp kırılmış ve yontulup sivriltilerek. kullanıma uygun hâle getirilmişlerdir.

Soğuk iklim şartlarından ve tehlikelerden korunmak için mağaralara sığınan insanların bilgigörgü ve becerileri daha da artmıştır. Yaptıkları delici ve kesici âletlerin yam sıra taş ya da fil dişinden heykelcikler yontmuşlar mağara duvarlarına resimler çizmişlerdir.

İlk izleri M.Ö. 40 000 yıl öncesine giden Paleolitik sanatın en güzel örnekleri idol adı verilen heykelcikler ile mağara duvarlarına yapılan resimlerdir İnsanın sanat faaliyetlerinin Paleolitik dönemde ortaya çıktığım gösteren ilk mağaralar İspanya (Altamira) Fransa (Lascaux) ve İtalya’da bulundular. Daha sonra Afrika Güney ve Doğu Asya ile Anadolu’da çeşitli mağaraların olduğu anlaşılmıştır.