Tiktaalik’in babası da bulundu

ABD’de neoconlara ve Türkiye’de Milli Eğitim’e inat evrim teorisinin bir kayıp halkası daha “Gogonasus” da bulundu

ABD tekelci sermayesinin en gerici kesimi olan Neoconlar ve diğer ülkelerdeki türdeşleri tarafından evrim teorisi müfredatlardan çıkartıladursun evrimsel bulgular gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Teoride varlığı bilimsel olarak kabul gören fakat kalıntılarına ulaşılamayarak evrimdeki kayıp halkayı oluşturanTiktaalik‘in fosili bu yılın başlarında bulunmuştu. 375 milyon yaşındaki Tiktaalik su hayvanlarının kara hayvanlarına dönüşmesinin tedrici bir örneğini teşkil edip hem su hem de kara hayvanlarının özelliklerini taşıyordu.

Su hayvanlarının kara hayvanlarına dönüşmesinde ilk halka olan Panderichthys ise daha önce bulunmuştu. Panderichtys kafasından nefes alabiliyordu.

Tarihin en önemli fosil keşiflerinden biri olan Tiktaalik’ten 5 milyon yıl daha yaşlı olan ve Panderichthys ile Tiktaalik arasındaki kayıp halkayı oluşturan Gogonasus‘un fosiline de ulaşıldı. Balıklara özgü solungaçlar yanında Panderichthys gibi kafasının üzerinde soluk alıp vermeye yarayan büyük bir deliğe sahip olan Gognasus aynı zamanda Tiktalik’in ayaklarının ön evrimi olan kol pazı kemiklerine de sahip.

Gogonasus’in fosili Avustralya’nın batısında eski mercan kayalıklarında bulundu. 380 milyon yıllık Gogonasus’u inceleyen araştırmacı John Long, “Elimizde devoniyen dönemine (400-350 milyon yıl öncesi) ait mükemmel şekilde korunmuş bir fosil var. Hem de üçboyutlu” diye konuştu. Gogonasus şu anda Avustralya’daki Victorya Müzesi’nde sergileniyor.

EVRİM NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Sürüngenler ile kuşlar arasındaki ara geçişi oluşturan Archaeopteryx daha önceden bulunmuştu.

Su hayvanlarının kara hayvanlarına evrimi balıkların sığ sularda yaşamaya başlamasıyla gerçekleşti.

Yüz milyonlarca yıllık zaman dilimleri sonunda balıklar kafalarının üzerinden nefes alabilecek bir mekanizmaya sahip oldular. (Panderichthys)

Daha sonra sığ sularda yüzgeçlerine yüklenerek kafalarını sudan çıkartmaya başlayarak ön ve arka ayakların oluşum evresini başlattılar. Daha sonradan ayaklara dönüşecek uvuzlar böyle gelişti. (Gognasus)

Kafaların sudan çıkartılması hareketi baş ve omuz kısmındaki bir dizi kemiğin de kaybedilmesi ve balıkların bir ense kazanmasına neden oldu. Bunlar solungaç mekanizmasına da yardımcı olan kemiklerdi. Ensenin kazanılmasıyla baş daha kolay kaldırılarak hava solunmaya başlandı. Ki artık bir sürüngen gibi esnek ve güçlü uvuzlara da sahiptiler.

Alınteri.org