Evrim teorisine makas!

Yeni öğretim yılı için hazırlanan fen bilgisi ders kitabından, Darwin’in evrim kuramına ilişkin en önemli paragrafların çıkarıldığı kaydedildi.

1996’da Tansu Çiller hükümeti dönemindeki kitapta, “evrim teorisinin ispatlanamadığı, tartışılmakta olduğu ve bakteriler üzerindeki deneylerin bu görüşü çürüttüğü” gibi ifadelere yer verilirken, 2000’de Bülent Ecevit hükümeti zamanında ders kitabında yapılan değişiklikle teori, objektif ölçülerde anlatıldı. Ayrıca 1996’da hazırlanan kitapta bulunan evrim teorisine karşıt ifadeler de çıkarılmıştı. Ancak 2004’te ders kitabına eklenen paragrafta, Türk – İslam bilginlerinin görüşlerine yer verildi. Kitaba “türdeki değişimlerin sınırlı olduğu, bir türün başka bir türe dönüşemeyeceği ve ayrı ayrı yaratıldıkları” gibi ifadeler girdi.

Son değişiklikle “Darwin’in evrim teorisinin özetiyle bu türdeki çalışmaların devam ettiği” yönündeki ifadeler çıkarıldı. ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, 2005 – 2006 eğitim-öğretim yılı için hazırlanan ilköğretim 8. sınıf fen bilgisi ders kitabından, evrim kuramına ilişkin en önemli paragrafların çıkarıldığını bildirdi.

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Kence, evrim teorisinin Tanrı’yı inkâr etmek anlamına gelmediğini, ancak bunun yaratılış teorisini savunanlarca, bu şekilde empoze edildiğini söyledi. Evrim düşmanlığının 1985’te başladığını vurgulayan Kence, şöyle konuştu:”2004 ve 2005 ders kitabında evrim düşüncesine sahip İslam bilginleri İbni Haldun, İbni Miskeveyh sanki evrime karşıymış gibi gösterilerek bilimsel sahtecilik yapılıyor.”

Milliyet