Şeytan Darwin’in neresinde?

Biyoloji hocası olan bir arkadaşım anlattı. Derste bir öğrenci soru sormak üzere parmağını kaldırmış: “Hocam insanın oluşumunu siz nasıl açıklıyorsunuz? Biliyorsunuz evrim teorisi çürütüldü.” Hoca “Çürütüldü diye bir şey bilmiyorum ama siz biliyorsunuz anlaşılan. Bana ve arkadaşlarına siz anlatır mısınız?” demiş. Çocuk tek bir kelime dahi edememiş. Dedikodu gibi yayılan “Evrim teorisi çürütüldü” sözünü duyup öylesine kabul etmiş, anlaşılan.

Evrim karşıtlarının bir tevatür olarak estirdiği geri rüzgarlar ne yazık ki soruşturmadan kabul görüyor. Öğretmenlerini soruşturabilen öğrenciler tarafından bile. Bu testusu yazarken ortaöğretimde evrimin nasıl anlatıldığını anlamak için ders kitapları aldım. Bunlarda ilk canlının oluşmasıyla ilgili görüşler arasında çoktan çürütülmüş veya hiçbir zaman bilimsel kabul görmemiş “görüşler” ve fanteziler bulunuyor. Örneğin, canlının cansız maddelerden veya bambaşka bir canlıdan oluşabileceğini söyleyen tedavülden kalkmış abiyogenez görüşü gibi. Bu görüşe göre kavun benzeri meyveler içinden kuzular bile çıkabiliyordu! Veya ilk canlının başka gezegenlerden dünyaya gelen canlılar tarafından aşılandığını söyleyen görüş gibi. Böylece Darwin’in kuramı da diğer görüşlerle gerçeğe eşit yakınlıktaymış gibi bir kanı yaratılmak isteniyor. Oysa çevreyi ve yaşamı anlamanın evrim kuramını kavramaktan geçtiği düşüncesinden hareketle buyur ola türlerin kökenini aralamaya bu testusta…

1- Darwin üzerinde çok etkili olan bir doğabilimci ve papaz vardı. “Nüfus Üstüne Bir Deneme” (1798) adlı kitabında canlıların besin kaynaklarından çok daha hızla çoğaldığını yazıyordu. Nüfus dengesi kıtlık ve hastalıklarla dengeleniyordu. Ancak güçlü olanlar hayatta kalabiliyor ve çoğalıyordu. Bu yazar kimdi?

a. Papaz Lamarck

b. Gaskonyalı Tomas

c. Papaz Thomas Malthus

d. Sütçü İmam

2- Evrimi, Darwin’den önce anlatmaya çalışan ama kuramı kanıtlanamamış olan Lamarck’ın zürafalarla örneklendirerek anlattığı evrim süreci nasıldı?

a. Yerde otlar varken zürafanın boynu kısaydı

b. Kuraklık sonucu yerde ot kalmayıp ancak yüksek ağaçlarda yapraklar kalınca yukarı doğru uzandılar

c. Boyunlarını uzata uzata boyunları uzadı ve bu kalıtıma geçti

d. Hepsi

3- Evrim nasıl meydana geliyor? Bu soruya Darwin’in verdiği yanıt neydi?

a. Doğalgazla

b. Doğal afetlerle

c. Doğal seçilimle

d. Doğaçlamayla

4- Darwin doğal seçilimin uygunsuzlukları ayıkladığını ileri sürer. Seçilimde aşağıdakilerden hangisi doğru?

a. Evrim, rastlantısal değişiklikler sonucu oluşan yeni türlerin yaşam koşullarına uygun olmayanlarının ayıklanmasıdır

b. Kuşaklarda rastlantıyla oluşan kalıtsal özelliklerin hayatta kalmaya en uygun olanları korunur

c. Doğal seçilim, tesadüfe yaratıcılık rolü vermekte

d. Hepsi

5- Darwinci kuramı Lamarck’ın şu zürafalar örneğine uygularsak bu süreç nasıl gelişir?

a. Yerde otlar varken zürafanın boynu kısaydı

b. Kuraklık sonucu yerde otlar yok olup ancak yüksek ağaçlarda yapraklar kaldı

c. Tesadüflere bağlı olarak oluşan kalıtsal değişikliklerle uzun boyunlu zürafalar meydana gelmişti

d. Uzun boyunlular yüksek ağaçlardaki yaprakları yiyebildikleri için hayatta kaldı, diğerleri ayıklandı

e. Hepsi

6- Hangisi Darwin’in evrim kuramıyla çelişmekte?

a. Evrim sürekli bir olgu

b. Evrim uzun soluklu bir olgu

c. Türler ortak ataya sahip

d. Türler farklı zamanlarda ayrı ayrı ve birden ortaya çıkar

7- Darwin kuramına göre evrimsel gelişme sırasıyla hangi kavramlara göre gerçekleşir?

a. Kalıtsal çeşitlenme-doğal seçilim-uyum

b. Nush-tekdir-kötek-uyum

c. Kararlılık-zorunluluk-monotonluk

d. Hepsi veya hiçbiri

8- Darwin, doğal seçilimi 1830’larda özellikle ispinoz kuşları üzerinde yaptığı bilimsel gözlemler sırasında Galapagos Adaları’nda bulmuştu. Bu adalar nerede?

a. Gelibolu’da

b. Girit’in yakınında

c. Hint Okyanusu’nda

d. Büyük Okyanus’un batısında Ekvador’da

9- Darwin kuramına kalıtımsal çeşitlenme konusunda en büyük katkı “Türlerin Kökeni”nden altı yıl sonra yayımlanan araştırma sonuçlarıyla kimden gelmişti?

a. Gregor Mendel

b. Doktor Mengele

c. James Watson ve Francis Crick

d. Alfred Wallace

Dünya tek bir anda birden yaratılmadı… Bütün türler daha önceki türlerden oluşur.” İngiliz doğabilimcisi Charles Darwin 148 sene önce bunu yazdı ve dünya yerinden oynadı. 24 Kasım 1859’da çıkan “Türlerin Kökeni” adlı eser, Tanrı’nın diledikçe yarattığı mükemmel türler söylemini altüst etmişti.

Milliyet