Bilimsel evrim karşıtlığı iddiası sahtekarlıktır!

Üniversite Konseyleri Derneği, Marmara Üniversitesi’nde yapılması planlanan bilim karşıtı sempozyuma dair basın toplantısı gerçekleştirecek.

Üniversite Konseyleri Derneği bugün yayımladığı açıklamasında, Marmara Üniversitesi’nde yapılması planlanan evrim karşıtı sempozyumun iptali için yürütülen imza kampanyasına destek ve 9 Mayıs’ta gerçekleştirilecek basın toplantısına katılım çağrısı yaptı.

Dernek açıklamasında 16-17 Mayıs tarihlerinde Marmara Üniversitesi’nde yapılacağı duyurulan sempozyumun bilimsel hiçbir dayanağı olamayacağını ve “bu etkinliğin bilimsellik savlarıyla düzenlenmesinin, bunun bir üniversitede yapılarak meşruiyet kazanma çabasının bir sahtekarlık olduğunu” belirtiyor.

Marmara Üniversitesi yönetimiyle konu üzerine görüşme yapmak için randevu almaya çalışıldığını ifade eden dernek, rektörlüğün tavrının bilim karşıtı safsatadan yana olduğunu hissettirecek biçimde olduğunu söylüyor. Etkinliğin bilim etiği ihlali anlamına geldiği için gerçekleştirilimemesi gerektiğine işaret eden dernek, konuyu şöyle açıklıyor:

“Bilimde özgürlük son derece önemlidir, ancak bilim dışı safsataların üniversitelerde “bilimmiş” gibi tartışmaya açılması bilimsel özgürlükle bağdaşmaz. Üniversiteler bilimsel bilginin üretildiği kurumlardır. Bilimsel bilgi ise inançla değil, bilimsel süreçlerle üretilir. Bir kişinin inanç sahibi olması bilim yapmasına engel değildir, ancak o kişi -eğer bilim yapmak istiyorsa- sahip olduğu inançların yönlendirmesine göre değil, bilimsel süreçlere dayanarak bilim yapmak zorundadır. Bilim camiası bilimsel süreçlerin dışında üretilen bilgileri bilimsel bilgi olarak kabul etmez. Bilimsel süreçlerin dışında bilgi üretilmesi bilim etiği ilkelerine aykırıdır ve bu tür davranışlar tüm dünya bilim camiasında uydurma, saptırma gerekçeleriyle bilimde sahtekarlık olarak nitelendirilirler. Yaratılış görüşü bilimsel bir zemine dayanmamakta, bir inanç sistemini temsilen karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilerimizin bilimsel yaklaşımları benimsemeleri için atılacak her adımı desteklerken, sözde bilim ile akıllarının kirlenmesine karşı koymak bir akademisyen sorumluluğudur.”

Ayrıca dernek, 9 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00’de Üniversite Konseyleri Derneği’nde yapılacak basın toplantısı ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne konu hakkındaki talebini ve bu talebi destekleyen imzacıları kamuoyuyla paylaşacağını bildiriyor.

İmza ile destek olmak icin: http://evrimkarsitisempozyumiptaledilsin.blogspot.com/

haber-soL