MEB, evrim karşıtlarını sakıncalı bulup erişime yasakladı!

Marmara Üniversite’sinde gerçekleştirilmek istenen evrim karşıtı sempozyuma ilişkin olarak akademisyenler tarafından açılan “evrimkarsitisempozyumiptaledilsin” adlı internet sitesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda erişime kapattırıldı. Erişim engelinin tüm okullarda olduğu iddia ediliyor.

16-17 Mayıs tarihlerinde Marmara Üniversitesi’nde düzenlenmek istenen evrim karşıtı sempozyuma ilişkin olarak açılan internet sitesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bazı okullarda erişime kapatıldı. Erişim engelinin MEB’e bağlı bulunan tüm okullarda uygulamaya konulduğu belirtiliyor.

“Erişim sakıncalı içeriğinden dolayı engellenmiştir”
Akademisyenler tarafından etkinliğin iptal edilmesi için açılan ve birçok akademisyenin destek verdiği bir de imza metni yayınlayan site MEB tarafından okullardaki erişime kapattırıldı.

Evrim karşıtı etkinliğin iptal edilmesi için, bulunduğu okullarda internet sitesini açan internet kullanıcılarının karşısına “Bu erişim sakıncalı içeriğinden dolayı, Milli Eğitim Bakanlığı isteğiyle, Türk Telekom tarafından engellenmiştir” ibaresi çıkıyor.

Sitede etkinliğe dair hangi ifadeler yer alıyor?
Akademisyenler tarafından oluşturulan sitede, etkinliğin içeriğine yönelik olarak şu ifadeler yer alıyor:
Üniversite, bilimsel düşüncenin topluma taşınmasından taraf olmalıdır!

Marmara Üniversitesi’nde düzenleneceği duyurulan evrim karşıtı sempozyumunun hiçbir bilimsel meşruluğu yoktur. Bilim insanları gerici safsatalar karşısında toplumu aydınlatmakla sorumludur.

Üniversite, tarihi boyunca sorumluluk sahibi bilim insanları ve ici bos akademik titr sahibi “memurlar” olmak uzere iki kesimi içinde barındırmış ancak birinci grubun nitelikleri ve tavır alışı sayesinde toplum nezdinde saygı duyulan bir kurum olmuştur. Ote yandan üniversitenin uzun süredir açıkça aydınlatmayan, umut vermeyen bir yer haline gelmesi de birinci grubun mesuliyetindedir. Uzun sessizliğin bir bedeli olmuştur. Üniversitenin “bilim yuvası” misyonunun piyasacılık ve gericilikle yeniden şekillendirilmesi süreci, doğa bilimleri alanının köşe taşı kuramlarından biri olan evrimi üniversiteden kovulmanın eşiğine getirmiştir. Bugün bir kırılmanın eşiğindeyiz. Bilim insanları bu dönüşüme boyun mu eğecek yoksa bilimsel düşüncenin toplumda yayılması için harekete mi geçecek?

– “Bilimin evrimi kabul etmediği” iddiası ile üniversitede sempozyum düzenleme cürreti küçümsenmemeli, yanlışların toplumda ve üniversitede kabullenilmesi için uygulanan şiddete ciddiyetle yanıt verilmelidir.

– Bilimsel çalışmanın birinci şartı olgusal olmak, maddi zemine dayanmaktır. Yaratılış görüşü, bu bilimsel zorunluluğu yerine getirmediğine göre, bilimsel bir alternatif gibi sunulması da özgürlük getirmeyecektir. Bilimsel kuramlar, herkes istediğini söylesin ile değil, delillere ve sınanabilirliğe oturan soyutlamalardan oluşmaktadır. Yaratılışçılığın üniversiteye bilim diye taşınmasına izin verilmemelidir.

– Böyle bir sempozyumun düzenlenmesi kabul edilemez. Böyle bir sempozyuma bilimsel bir tebliğ gönderilmesi düşünülemez. Marmara Üniversitesi yönetiminin “dindar gençlik” söylemini üniversiteye taşıma gayreti hiçbir şekilde meşru olamaz.

(soL – Haber Merkezi)