Güney Kore’den evrime sansüre yeşil ışık

Güney Kore’de yaratılışçıların baskısı sonucu, ders kitaplarından biyolojik evrim örneklerinin çıkarılması gündemde. Güney Kore, ABD’nin ardından Hrıstiyan misyonerlerinin en yaygın olduğu ikinci ülke.

Nature dergisinin haberine göre G. Kore Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, evrim öğretilmemesi yönünde yürütülen bir imza kampanyasına boyun eğdi. Bakanlık, ders kitabı yayımcılarının, kuşların atası Archaeopteryx ve at türünün evrimi gibi örnekleri ders kitaplarından çıkarabileceklerin açıkladı.

Nature’a konuşan Seul Ulusal Üniversitesi’nden evrimbilimci Dayk Jang, Bakanlık’ın kampanya talep metnini yayımcılara gönderdiğini ve kararı onlara bıraktığını söyledi.

Kampanyanın gerisinde, müfredattaki “evrim hatasını düzeltmeyi” hedefleyen Kore Ders Kitaplarını Gözden Geçirme Derneği bulunuyor. Dernek, üyeleri arasında çok sayıda öğretim elemanının da bulunduğunu iddia ediyor.

Dernek şimdi de insan evrimi ve Darwin’in evrim örneklerinin müfredattan tamamen çıkarılması için uğraşıyor.

Dernek’in bağlantılı olduğu Kore Yaratılış Bilimi Enstitüsü Güney Kore’de ciddi nüfuza sahip. Öyle ki ülkenin önde gelen bilimsel kurumlarından olan Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nde bir yaratılış sergisi yer alıyor.

Yine Nature haberine göre, Kore’de yaratılışçılığın bu derece yaygın olması ülkede Hrıstiyanlığın yaygın etkisiyle de ilgili olabilir.

Nitekim 2009’da yürütülen bir kamuoyu araştırmasında, görüşmeye katılanların üçte biri evrime inanmadığını söylerken, bunların %39’u “evrimin dini inançlarıyla çeliştiğini” ifade etmişlerdi.

Keza 2011 yılında yayınlanan bir çalışmaya göre biyoloji öğretmenlerinin yarısı da evrim, özellikle de insan evrimi, konusunda şüphe belirtiyor.

Dayk Jang, üniversitelerde evrim dersi veren öğretim elemanlarının sayısının çok sınırlı oluşunun bu durumda payı olduğunu söylüyor.

Nitekim Güney Kore günümüzde bilimsel araştırma alanında hızla ilerliyorsa da, ülkede temel bilimlerin, mühendislik alanındaki gelişmenin gerisinde kaldığı görülüyor.

Ancak Jang, Koreli evrimbilimcilerin, keza evrimi benimseyen dinbilimcilerin evrim öğretimini iyileştirmek ve evrim biyolojisinin kamuoyunca tanınmasını sağlamak için faaliyet yürütmekte olduklarını kaydediyor.

Güney Kore’de Hrıstiyanlık 18. ve 19. yüzyıllardan beri varlık gösterse de, Kore Savaşı’nın ardından hızla yaygınlaşmıştı. Bunda, kentlerdeki yoksul işçi sınıfına yönelik cemaat faaliyetlerinin, ayrıca ABD destekli Güney Kore ordusunda verilen dini eğitimin önemli katkısı olduğu söyleniyor.

Günümüzde Güney Kore, ABD’nin ardından Hrıstiyan misyonerlerinin en yaygın olduğu ikinci ülke. 2009 yılında 20 bin Koreli misyoner ülke dışında faaliyet gösteriyorlardı.

Öte yandan komşu Japonya ve Çin gibi ülkelerde yaratılışçılığın çok sınırlı etkisi olması da dikkat çekici.

soL Bilim