Neandertallerle melezleşmemiş olabiliriz

Modern insanlarla Neandertallerin DNA’ları arasındaki benzerliklerin, ortak atalara mı yoksa melezleşmeye mi işaret ettiği, yeni bir araştırmanın konusu oldu.

Cambridge Üniversitesi’nde yapılan araştırma, PNAS dergisinde yayınlandı.

Önceki araştırmalarda öne çıkan görüş, bu iki toplumun genomlarındaki ortak yanların, türlerin çiftleşme yoluyla karışmasından geldiğiydi.

Ancak yeni araştırmada başka bir açıklama daha var.

Modern insanın, yani Homo sapiens türünün evrimiyle ilgili teorilerin hepsi, kökenimizin Afrika olduğunu kabul etse de, daha eski insan türleriyle melezleşme iddiaları konusunda ciddi görüş ayrılıkları var.

Son araştırmayı yürüten Cambridge evrimsel biyoloji uzmanları Dr. Anders Eriksson ve Dr. Andrea Manica, melezleşmeyi destekleyen kanıtları yeniden değerlendirmek için bilgisayar simülasyonlarına başvurdu.

Vardıkları sonuca göre, modern Avrasyalı insanlarla Neandertaller arasındaki ortak DNA oranını açıklamanın tek yolu melezleşme değil.

Yüzde 1-4 olarak tahmin edilen bu oran, her iki grubun da 350 bin yıl önceki ortak bir atadan gelen ve daha sonra Kuzey Afrika’da izole halde yaşayan bir topluluktan gelmeleriyle de açıklanabilir.

Eğer böyleyse, modern insanlar 60-70 bin yıl önce Afrika’nın dışına yayıldığında, bu genetik benzerliği taşıyordu demektir.

Melezleşme tezi nereye dayanıyor?

Diğer yandan, Neandertal kalıntıları üzerinde yapılan DNA çalışmaları, onların genomlarıyla sadece modern Avrupalı, Doğu Asyalı ve Okyanusyalıların genomları arasında ‘polimorfizm’ denilen ortak genetik imzalar olduğunu gösteriyor.

Ancak bu ortaklık, Neandertaller ile modern Afrikalılar arasında görülmüyor.

Evrimsel biyologlar buradan, Afrkilalılar dışındaki modern insanlarla Neandertaller arasındaki genetik benzerliğin, Neandertallerin anavatanı olan Avrupa ve Batı Asya’da buluşan bu iki türün melezleşmesinden kaynaklandığı sonucuna ulaşabiliyor.

Melezleşme görüşünü savunan Harvard Üniversitesi profesörlerinden Prof. David Reich, son çalışmanın bu görüşü çürüttüğüne ikna olmuş değil.

BBC News muhabiri Jonathan Ball’ın aktardığına göre, genetik benzerliğin gen alışverişi veya ortak atadan kaynaklandığını ayırdedebilecek metodlar kullandıklarını söylüyor.

Yaptıkları analizlerde, gen akımının izlerini açıkça gördüklerinde ısrarlı.

Hatta, Afrikalı olmayan günümüz insanlarıyla Neandertaller arasındaki en son gen alışverişinin olduğu dönemi tespit ettiklerini öne sürüyor: 47-65 bin yıl önce.

Afrika’dan çıktıktan sonra Neandertallerle karıştık mı, yoksa zaten ortak atalarımız bunu bizim için yapmış mıydı? Bu soru üzerine tartışmalar devam edecek gibi gözüküyor.

CNN Türk