Dinozorlar Nasıl Kuş Oldular?

Kuşların milyonlarca yıl önce dinozorlardan türediği artık kabul edilmiş bir bilimsel gerçek. Ancak bu evrimin, dinozorların hangi kolundan ve nasıl gerçekleştiği konusunda bilimciler arasında değişik görüşler var. Şimdi yeni bir araştırmanın bu konuya açıklık getirdiği öne sürülüyor.

Kuşların, hangi dinozor kolundan evrimleştiği hususu iki değişik kurama dayandırılarak açıklanmakta. Bir grup bilimci, yerde yürüyen dinozorların av peşinde veya düşmandan kaçarken koşmaları sırasında hız kazanmak için kollarını açarak zıplamalarının zamanla kanatlaşmaya yol açtığını savunmakta. Diğer bir grup ise, ağaçta yaşayan dinozorların av için yere planör uçuşuyla inerken kollarını açmalarının mesafe kazanmalarını sağladığı, ve kanatlanmanın bu yolla ortaya çıktığını savunmaktalar.

2003 yılında bulunan bir tüylü dinozor fosili konuyu aydınlatma olasılığı sağlamakta. 125 milyon yol öncesine ait fosilin hem arka hem de ön ayaklarında tüyler bulunmakta.
Kalıntılara dayanarak konu ressamı tarafından çizilen resim, hayvanın ön ve arka ayaklarındaki tüylerle planör uçuşu yapabileceğini gösteriyordu. Keşfi anlatan makalenin yazarları dinozor olmaktan kuş olmaya geçişte bir ara dönem olarak dört kanatlı planör uçuşu aşamasından geçildiğini öne sürmüşlerdi.

2012 Ekim ayında Omurgalılar Paleontolojisi Derneği’nin 20inci yıllık toplantısında sunulan bir bildiri bu fosille ilgili yapılan yeni matematiksel modelleme ve simülasyonları açıklıyordu. Yazarlar Michael Habib ve Justin Hall, arka ayakların işlevinin, uçuşta mesafe veya yükseklik kazanmak değil, manevra kabiliyetini artırmak olduğunu söylüyorlardı. Düz uçuşta arka ayaklar vücudun içine çekiliyor, yere konarken ve havada dönüşlerde ise gerektiği kadar dışarı çıkarılıyordu. Simülasyonlar, arka ayakların böyle kullanılmasının sadece ön ayaklara veya iki kanada göre, hayvana iki kat daha fazla manevra kabiliyeti kazandırdığını gösteriyor.

Yazarlar yaptıkları modelleme ve simülasyonların söz konusu dinozorların sağlıklı uçuş için gerekli olan konma ve manevra kabiliyetini nasıl kazandığı konusuna bir açıklık getirdiğini iddia etmekte; yoksa sadece öndeki iki basit kanatla yeterli uçuş yeteneği kazanmanın çok zor olacağını söylemekteler. Buna karşılık bir başka kuş evrimi uzmanı bu iddiaları tatminkar bulmamakta, ön ayakların/kanatların uçuş için yeterli olduğunu iddia etmekte. Anlaşılan bu konuda henüz kesin söz söylenmemiş durumda.

Kaynakça:

http://www.nature.com/nature/journal/v421/n6921/abs/nature01342.html

http://blogs.scientificamerican.com/observations/2012/10/23/reanalysis-of-four-winged-dinosaur-may-illuminate-evolution-of-bird-flight/?WT_mc_id=SA_DD_20121024

Bilimmania.com