Güney Afrika´daki Sterkfontein Mağaralarında iki yeni hominin fosili bulundu

21842c4465afec17d75cc7dfaa2d634018e71455275061_w500

Homo cinsiyle ve erken taş aletlerle ilişkili olabilecek bu örnekler, 2 milyon yıldan daha eskiye tarihleniyor.

Hominin ya da insanımsışempazelerden ayrıldıktan sonra aynı soydan gelen insanın tüm üyelerini içeren bir familyadır.

Bir parmak kemiği ve bir azı dişinden oluşan iki yeni örnek, dört parçadan oluşan bir örnek grubuna aitler. Bu buluntular, mağaraya iki milyon yıl önce girmiş, erken taş alet tortuları ile ilişkilendirilen erken dönem homininlerden kalmışa benziyor.

Araştırma lideri Dr. Dominic Stratford, “Bu örnekler yalnızca erken taş aletlerle ilişkili olduğu için değil, aynı zamanda sorulara cevap vermektense daha çok soru işaretine neden olan şaşırtıcı özelliklerin bir karışımı olduğundan dolayı heyecan verici,” dedi.

Çok büyük bir parmak kemiğine benzeyen ilk fosil örneği, Güney Afrika’da şimdiye kadar bulunan bütün hominin el kemiklerinden çok daha büyük ve sağlam.

Stratford, “Neredeyse bütün olan bu parmak kemiği, bize modern ve arkaik özelliklerin ilginç bir karışımını gösteriyor. Bu parmak kemiği, örneğin homo naledi türünün parmak kemiğine kıyasla çok daha kıvrık. Öte yandan,australopithecus afarensis gibi çok daha eski türlerin kemikleriyle benzer,” dedi.

Homo habilis türü ile çarpıcı benzerlikler gösteren diğer fosil ise, bir yetişkine ait, nispeten küçük ve neredeyse tamamen korunmuş birinci azı dişidir. Stratford, “Bunu doğrulamak için daha fazla ve daha ayrıntılı karşılaştırmalara ihtiyaç olmasına rağmen, bu dişin hem boyutu hem de şekli, homo naledinin10 azı dişinin birinci azı dişlerinden iki tanesiyle benzerlik gösteriyor,” dedi.

Dişin şekli ve özellikle de dişin yüzeyindeki konilerin şekline ve göreceli boyutlarına bakarak, bu örneğin Homo türünün erken dönem bir üyesine ait olduğu ve yaklaşık 2.18 milyon yıl öncesine tarihlenen erken dönem taş aletleriyle ilişkili olduğu tahmin ediliyor.

Startford, “Bulunan diğer iki hominin fosillerinin üzerinde hâlâ çalışmalar yapılıyor. Yapılacak kazılarla daha fazla parçasını bulmayı, bu ilgi çekici kemiklerin kime ait olduğunu, iki milyon yıl önce Sterkfontein tepesinde nasıl yaşadıklarını ve nasıl öldüklerini öğrenmeyi umuyoruz,” dedi.

Sterkfontein Mağaralarının, Robert Broom’un ilk kez 80 yıl önce ilk yetişkin Australopithecus fosilini bulunduğundan bu yana, dünyanın en verimli palaeoantropolojik sitelerinden biri olduğu ortaya çıktı. Bu inanılmaz keşiften beri,australopithecu safricanus kafatası gibi çoğu ünlü paleoantropolojik buluntuların bir kısmı, Sterkfontein Mağaralarında bulundu. Bulunan fosillerin her biri, 2 milyon yıldan daha uzun süre önce Sterkfontein tepesindeki yaşamı ve evrimimizi aydınlatıyor.

Bununla birlikte, bu derin katmanların çok azı sistematik şekilde kazıldı. 4 yeni hominin fosilinin bulunduğu Milner Hall’in, büyük ölçüde tanımlanan ve hiç kazılmamış birçok katmanının bulunduğu böyle bir odası mevcut.

wits.ac.za/news