Homo naledi için yeni tarihlendirme

naledi full

Geçen yıl antropologlar Homo cinsine yeni bir üye ekledi Homo naledi. Bizimkine benzeyen küçük bir  kafası, küçük ayakları olan bir insan. O anda, araştırmacılar Homo naledinin  tam olarak ne zaman yaşadığını hesaplayamadılar, ancak haziran ayında yayınlanan bir çalışma  bu örneğin tarihini  yaklaşık  900.000 yıl olarak belirledi.

Journal of Human Evolutıon‘ dergisinde çalışmalarını yayınlayan yazarlar, Bu çalışmanın birçok bir çok sonucu var en önemlisi Homo cinsine yeni bir tür ekledi, Homo naledi ‘nin  basitçe bir Homo erectus türü olduğu konusundaki inancı sarstı ve Homo naledinin  daha önce düşünüldüğünden daha genç olduğunu gösterdi.”  demektedirler.

Science News‘e göre biliminsanları ,diğer hominin kafataslarına olan benzerliğinden  dolayı, 1.5-2 milyon yıl önce yaşamış olan insanlara ait olduğunu düşündüler.

Yeni filogenetik model Homo naledi’nin var olduğu dönemin tahmini için bir çok farklı analiz yöntemi kullandı.

Live Science dergisine göre; ‘Homo naledi’nin tahmin edilen yaşı onların, daha büyük beyinli insanlarla  aynı dönemde var olduklarını gösteriyor. Bu tip bir çeşitliliğin getirdiği soru şu: ‘Dünyanın, farklı  bir çok hominin türlerinin varlığına dair bulguların olduğu bölgelerinde, bulduğumuz taş aletleri kim yaptı?.

Simon  Fraser Üniversitesi‘nden Mark Collard, ”Sadece büyük beyinli Homo türleri olduğunu düşünemeyiz” diye belirtti.

Hala başka araştırmacılar Homo naledi geçmişte daha eski bir tarihte yaşamış olabileceğine dair şüpheler taşıyorlar.

Araştırmada yer almamış Lakehead Üniversitesi’nden paleoantropolog Mattew Tocheri, Homo naledi’nin hikayesi iyi bir jeolojik tarihlendirmeyle revize edilmeli.” diyor.

Çeviren: Burçin Gürcan
Kaynak: the-scientist.com

Evrimselantropoloji.com