Amerika kıtasındaki ilkel insan izleri 130 bin yıl öncesine tarihleniyor

 

BU SABAH NATURE’DA YAYIMLANAN MAKALE HEYECAN VERİCİ BİR KEŞFİ ORTAYA KOYUYOR!

Yaklaşık 20-30 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen Amerika Kıtasındaki ilkel insan izleri, Nature dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, artık 130 bin yıl öncesine tarihlendiriliyor. Bu tarihlendirme, Güney California’da bulunan bir arkeolojik alandaki bazı mastodon kemiği kalıntıları üzerinde yapılan Toryum-Uranyum incelemelerine dayanmaktadır.

Aradaki büyük bir tarih farkı ise elbette araştırmacıları biraz şüpheye düşürecektir. Araştırmacıların keşfedilen bu alanın gerçekten bir arkeolojik alan olduğunu düşünmelerinin sebebi, çok iyi korunmuş ve düzenli bir jeolojik yapı, karşılaştırmalı tafonomi, Paleolitik dönemdeki vurma hareketleri sonucu oluşana benzeyen kemik düzeltmeleri ve kullanım izi gösteren taş balta ve örsler ile bu taşlara uyum sağlayan kırık taş parçaları. Hayvan kemiklerinde kasaplık izlerine rastlanmadığı için taş aletlerin genel olarak kemik iliği çıkarmak için kullanıldığı düşünülüyor.

Bu çalışmanın önemli olmasının sebebi, bahsi geçtiği gibi, Amerika kıtasının düşünülenden yaklaşık 100 bin yıl daha erken bir tarihte ilk insanlarla tanışmış olduğu. Makaleye göre bu insanlar, henüz türü belli olmayan bir Homo cinsine ait gibi görünüyorlar. Günün birinde Denisovalı’lar, Neanderthaller ya da başka insan türlerinin bu tarihte Yeni Dünya’ya göç ettiklerini savunan makaleler çıkarsa hiç şaşırmamak lâzım. Belki de Yeni Dünya dediğimiz kıtalar aslında bizim sandığımız kadar yeni değildir, ne dersiniz? (Makale metninin büyük kısmı H.M.’e ait olup bazı yorumlar tarafımızca eklenmiştir.)

Makalenin aslı için (açık erişime kapalı):
http://www.nature.com/nature/journal/v544/n7651/full/544420a.html
Makale hakkındaki haber için (çok güzel bir fotoğraf içeriyor, fakat açık erişime kapalı): https://www.nature.com/nature/journal/v544/n7651/full/nature22065.html

Çeviren: Nihal Özdereli