En eski homininler Afrika’da değil, Avrupa’da yaşamış olabilir

Yeni yapılan bir çalışmaya göre en eski homininler Afrika’da değil, Avrupa’da yaşamış olabilir.

Güney Avrupa’da bulunan 7.2 milyon yaşındaki fosiller üzerinde gerçekleştirilen yeni bir çalışmanın sonuçları insanların kuyruksuz büyük maymunlardan ayrımının düşünülenden birkaç yüz bin yıl daha eskiye gittiğini savunmakta.

DNA sekanslaması veriler ile insanların şempanzelerin bir zamanlar ortak bir atadan ayrıldığını biliyoruz, ancak bunun ne zaman ve nerede olduğu çok tartışmalı bir konu. Yeni çalışma buna çok sürpriz bir adayı göstermekte.

Çalışmada 1944 yılında Yunanistan’da bulunan ve bir alt çene ile temsil edilen Grecopithecus freybergi yeniden analiz edildi. 2012 yılında bu türe ait bir küçük azı dişi de Bulgaristan’da bulundu.

Graecopithecus’un fosilleşmiş çenesi (sol) ve premoları (sağ). Telif hakkı sahibi: Wolfgang Gerber, Tübingen Üniversitesi

Mikro tomografi ve 3 boyutlu yeniden canlandırma ile fosilleşmiş dişin iç yapısı ve kökleri incelendi ve insan ve erken atalarına ait benzer özelliklere rastlandı.

Araştırıcılara göre Graecopithecus, modern insan, nesli tükenmiş insan türleri ve kuyruksuz büyük maymun olmayan tüm atalarımızın da dâhil olduğu hominin grubuna dâhil edilmeli.

Fosil daha önceleri insanların haricinde şempanze, goril ve diğer modern ve nesli tükenmiş kuyruksuz büyük maymunları da içeren hominid grubuna dâhil ediliyordu.

Araştırıcılara göre bu fosil insan grubuna dâhil edilirse tarihi tamamen değiştirir ve ilk insanların da Avrupa’da ortaya çıkmış olabileceği anlamına gelebilir.

Ancak bunun tek başına dişle tayin edilmesinin zor olduğunu düşünenlere göre vücut kısımlarına ait başka fosillere de ihtiyaç var. Örneğin bu canlının bipedal olduğunu gösteren izler bu tezi çok daha güçlendirir.

Çeviren: Ahmet İhsan Aytek

Kaynak: Sciencealert.com