Fas’ta 300 bin Yıllık En Eski İnsan Kalıntısı Bulundu

Yeni yapılan bir çalışmada araştırıcılar en eski Homo sapiens fosilini Fas’ta bulduklarının açıkladılar.

Atlantik kıyısında bir arkeolojik alanda bulunan ve türümüzün erken temsilcilerine ait olduğu belirlenen kafatası, yüz ve çene kemikleri yaklaşık 315 bin yıl öncesine tarihlendirildi. Bu da Homo sapiens’in genel olarak Doğu Afrika’da yaklaşık 200 bin yıl önce ortaya çıktığı görüşünden 100 bin yıl daha önce ortaya çıktığını ortaya koymakta.

Çalışma Homo sapiens’in Kuzey Afrika’da ortaya çıktığı anlamına gelmemekle beraber türümüzün erken üyelerinin kıtanın kıta boyunca evrimleştiğini ortaya koymakta.

Jebel Irhoud bölgesindeki ilk keşifler 1980’lere gitmekte. Alanda bulunan fosiller ve taş aletlerin 40 bin yıl öncesinde yaşamış olan Neandertallere ait olduğu düşünülmekteydi.

Daha yakın zamanda araştırıcılar Jebel Irhoud insanlarının Kuzey Afrika’da Homo sapiens’in gelişine kadar yaşamış olan arkaik insanlar olduğunu ortaya attılar.

Fas, Jebel Irhoud’ta bulunan erken Homo sapiens kafatası parçalarının bir doku yenilenmesi.

2004 yılında alanda araştırmaları tekrar başlatan araştırıcıların amacı alanı yeni yöntemler ile yeniden tarihlendirmekti. Ancak 2000’li yılların sonunda araştırıcılar en az 5 bireye ait, aralarında neredeyse tam bir çene kemiği, kafatası parçaları ve taş aletlerin de bulunduğu 20’den fazla yeni insan kalıntısı buldular. Alanı ve bulunan insan kalıntılarını iki farklı yöntemle tarihlendiren araştırıcılar 280-350 bin yıl öncesine ait olduğunu tespit ettiler.

Fas’ta bulunan Jebel Irhoud sitesi. Site erken insanlar tarafından yerleşildiğinde bir mağaraydı. Çöken kaya ve sedimanlar 1960’lardaki çalışmalarda kaldırıldı.

Jebel Irhoud bireylerinin sonraki Homo sapiens örneklerine göre daha uzun bir kafatasına sahip olması bu bireylerin beyin organizasyonlarının farklı olduğunu göstermekte. Ayrıca Jebel Irhoud bireylerinde ve Afrika’nın diğer yerlerinde bulunan fosillerde görülen karışık özellikler türümüzün çeşitli bir kökene sahip olduğunu işaret ederek, Doğu Afrika kökeni yargısına karşı kuşkuları açığa çıkardı.

Homo sapiens’in daha erken bir kökene sahip olduğu görüşü yakın zamanda yapılmış bir antik DNA çalışmasında ortaya konulmuştu. İsveç’te gerçekleştirilen bir çalışmada 2000 yıl önce Güney Afrika’da yaşamış bir bireyin genomunu analiz eden araştırıcılar bu bireyin atalarının 260 bin yıldan daha önce bir tarihte günümüz Afrika topluluklarından ayrıldığı ortaya konulmuştu. Maalesef Jebel Irhoud bireylerinden DNA alınamadı. Bu tip bir çalışma kalıntıların durumunu açık bir şekilde ortaya koyabilirdi.

Çalışmayı yorumlayan başka araştırıcılar ise bu fosillerin Homo sapiens olarak sınıflandırılması konusunda kuşkulu olduklarını belirtmekte.

Çeviren: Ahmet İhsan Aytek

Kaynak: Nature.com