Frontal sinüs bölgesi yaklaşık yaş tahmini yapmayı sağlayabilir

Adli antropologlar yetişkinler ile yetişkin olmayan bireylerin frontal sinüs bölgesinin röntgen görüntülerinden yaklaşık yaş tahmini yapmayı sağlayan yeni bir yöntem geliştirdiler.

Yetişkinlerde frontal sinüs alnın hemen arkasında kafatası içinde büyük bir boşluktur. Ancak her zaman büyük değildir ve zamanla büyür.

Sinüs gelişiminin yaş tahmininde kullanılıp kullanılmayacağını belirlemeye yönelik gerçekleştirilen çalışmada araştırıcılar bebeklikten 18 yaşa kadar toplam 392 bireyin frontal sinüs röntgenlerini incelediler.

Yaklaşık 6 yaşında seviye 0, yani sinüs belirlenemez durumdadır.

1. seviyede aralarında küçük bir açıklık ile iki küçük boşluk şeklindedir ve alnın ortasının hemen arkasında yer alır. Bu aşama genelde 6-8 arasında sona erer, ortalaması 6.5’dir.

2.seviyede boşluklar büyür ve birbiri ile temas ettikleri çizgi belirgindir, ama birleşme gerçekleşmemiştir. Bu seviye 7-10 yaş arasında görülme eğilimindedir ve ortalaması 8’dir.

3. seviyede tam olarak gelişmiş sinüs, iki tane birleşmiş ve gelişen boşluktan oluşur. Bu 12-18 yaşları arasında meydana gelme eğilimindedir ve ortalaması 16’dır.

Araştırıcılara göre geçerli ve zararsız bir teknik olan bu yeni yöntem daha büyük bir örneklem grubu ile tekrar test edilerek belirleyici özelliği arttırılacaktır.

Çeviren: Ahmet İhsan Aytek

Kaynak: Science Daily