Yeni bir çalışma kuşların dinozorlara nasıl evrimleşmiş olabileceğini ortaya koydu

Yeni yapılan bir çalışma kuşların evriminin muhtemel genetik mekanizmasını açığa çıkardı.

Uluslararası bir grup araştırıcı 48 kuş türünün genomlarını analiz ederek modern kuşların evrimsel tarihlerini ortaya koydu ve kuşlara özel DNA sekansları bulunduran birçok diğer omurgalı ile karşılaştırdı.

Analizlerde kuşlara özel yüksek miktarda korunmuş elementler olarak adlandırılan milyonlarca genom bölgesi bulundu. Bu elementlerin ise morfoloji ve diğer özellikleri kontrol eden genler olarak çalıştıkları tespit edildi. Bu element sekanslarının da çok benzer olması bu elementlerin dinozorlar devrine kadar takip edilebileceği anlamına geliyor.

Bu elementler kuşlara özgü özelliklerin evrimi ve gelişimi ile de ilgili. Örneğin, bu elementlerden içeren ve Sim1 olarak adlandırılan bir gen uçmaya olanak sağlayan tüylerin evrimi ile ilişkili olabilir. Bu genler çok iyi korunmakta ve bu yüzden dinozor devrinden beri neredeyse hiç değişmemiştir. Bu da bu elementlerin kuşa özgü özelliklerin gelişmesinde ve dinozorlardan kuşa geçişte önemli rol oynamış olabileceklerini ortaya koymakta.

Çeviren: Ahmet İhsan Aytek

Kaynak: Science Daily